Gladiator Challenge - Cel Mai Puternic Om din Moldova - Treci la conținutul principal

Termeni și condiții pentru depunerea cererii de participare la evenimentul sportiv: GLADIATOR CHALLENGE MOLDOVA, Ediția II, 2024

Vă rugăm să citiți acești Termeni și condiții cu atenție înainte de a depune cererea de participare la evenimentul Gladiator Challenge Moldova. Prin depunerea cererii de participare, confirmați că ați citit și înțeles acești Termeni și condiții și sunteți de acord să vă conformați acestora în întregime.
1. Introducere
1.1. Acești termeni și condiții reglementează depunerea cererilor de participare la evenimentul sportiv Gladiator Challenge Moldova, organizat de “Pro Tron Media” SRL (denumit în continuare „organizatorul”) și se aplică tuturor participanților care doresc să participe.
2. Cerințe generale
2.1. Participarea la Eveniment este deschisă persoanelor care îndeplinesc următoarele condiții: a) Vârsta minimă specificată de Organizator 18 ani; b) Respectarea regulilor și cerințelor specifice Evenimentului; c) Completarea corectă și în totalitate a cererii de participare; d) Acceptarea termenilor și condițiilor.
2.2. Prin depunerea cererii de participare, participantul confirmă că a citit și înțeles Termenii și condițiile și este de acord cu acestea.
3. Depunerea cererii de participare
3.1. Cererea de participare trebuie să fie depusă în conformitate cu instrucțiunile și termenii specificați de Organizator.
3.2. Participanții sunt responsabili de asigurarea corectitudinii și acurateței informațiilor furnizate în cadrul cererii de participare.
3.3. Cererea de participare poate fi acceptată sau respinsă de către Organizator, în funcție de criteriile și restricțiile specifice Evenimentului.
4. Confidențialitate
4.1. Politica de confidențialitate a Organizatorului se aplică tuturor informațiilor personale colectate în cadrul cererii de participare.
4.2. Organizatorul va trata informațiile personale cu confidențialitate și le va utiliza doar în scopurile și în conformitate cu prevederile Politicii de confidențialitate.
4.3. Acceptarea termenilor și condițiilor de către dvs. permite organizatorului utilizarea datelor cu caracter personal.
5. Drepturi de autor și utilizarea imaginilor
5.1. Prin depunerea cererii de participare, participantul acordă Organizatorului dreptul de a utiliza și reproduce imaginile și fotografiile în care apar înainte, în timpul și după Eveniment, în scopuri de promovare și publicitate a Evenimentului, fără a fi necesar un acord sau o compensație suplimentară.
5.2. Participantul acordă organizatorului dreptul de a utiliza imagini și înregistrări video ale competiției în scopuri publicitare și de promovare, fără a pretinde compensare financiară suplimentară.
6. Renunțare la răspundere
6.1. Participanții înțeleg și acceptă că participarea la Eveniment implică un anumit grad de risc pentru sănătate și siguranță și că Organizatorul nu poate fi făcut responsabil pentru niciun accident, vătămare sau pierdere suferită în timpul sau ca urmare a participării la Eveniment sau repetiții.
6.2. Participanții înțeleg că este responsabilitatea lor să se asigure că sunt într-o stare fizică și medicală adecvată pentru a participa la Eveniment și să consulte un medic înainte de a se înscrie, în cazul în care au orice îngrijorări cu privire la sănătatea lor.
6.3. Prin depunerea cererii de participare, participanții renunță la orice pretenție sau cerere împotriva Organizatorului în legătură cu orice vătămare, prejudiciu sau pierdere suferită în timpul sau ca urmare a participării la Eveniment.
7. Modificări și anulări
7.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a efectua orice modificări necesare privind Evenimentul sau Termenii și Condițiile, cu notificare pe site-ul www.gladiatorchallenge.md.
7.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau anula Evenimentul în orice moment și fără notificare prealabilă.
8. Acord de participare
8.1. Prin depunerea cererii de participare, participantul declară că este de acord să respecte regulile Evenimentului și să se conformeze deciziilor luate de către Organizator în legătură cu desfășurarea Evenimentului.
8.2. Participantul înțelege că nerespectarea regulilor Evenimentului sau a Termenilor și condițiilor poate duce la excluderea sa din Eveniment.
8.3. Participantul înțelege că arbitrii sunt responsabili de declararea pierderii sau câștigului în probele evenimentului și că decizia acestora este ireversibilă.
8.4. Participarea în cadrul competiției Gladiator Challenge Moldova poate fi posibilă doar după ce vă prezentați la casting și apoi sunteți selectat ca și candidat de către echipa organizatorului. Totodată organizatorul își rezervă dreptul de a accepta în competiție pe cine consideră de cuviință și în modul care îl avantajează.
9. Taxă de participare și condiții de plată
9.1. Participantul înțelege că competiția Gladiator Challenge Moldova este un proiect comercial care implică costuri semnificative.
9.2. Prețul pentru participare în cadrul competiției Gladiator Challenge Moldova ediția II constituie o suma de 400 lei.
9.3. Participantul va achita suma de 400 de lei doar dacă este ales în urma castingului în cei 100 de sportivi care vor intra în arena Gladiator Challenge Moldova.
9.4. Organizatorul va utiliza suma de bani primită de la participant în scopurile organizării evenimentului fără a oferi participantului careva dări de seamă cu privire la gestionarea acestora.
9.5. Suma de bani achitată de către participant nu poate fi rambursată în caz că participantul nu a putut veni la competiție din careva motive.
9.6. Organizatorul nu se obligă de a oferi participantului careva bunuri/privilegii/servicii în schimb la taxa de participare de 400 lei. Aceasta se percepe pentru participarea în competiție și doar atât.
9.7. Participantul va putea achita suma de 400 lei prin transfer bancar, card de credit/debit sau alte metode specificate detaliate de organizator în decurs de 10 zile din momentul anunțării că a trecut castingul și a fost selectat în cadrul competiției.
9.8. Anunțarea se va efectua prin email la adresa indicată de participant în chestionarul de înregistrare.
9.9. Participantul poate transfera taxa de participare către un alt sportiv selectat cu acordul prealabil al organizatorului, dar numai cu cel puțin 7 zile înainte de eveniment.
9.10. Modificarea datei evenimentului: Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica data sau locația evenimentului din motive de forță majoră, oferind participanților posibilitatea de a participa la o nouă dată fără costuri suplimentare.
10. Reguli de comportament și prezență
10.1. Participantul se obligă să respecte regulile de comportament impuse de organizator și să mențină o conduită sportivă și respectuoasă pe durata competiției și în timpul repetițiilor.
10.2. Participantul va fi anunțat prin apel telefonic, mesaj sau poștă electronică despre acțiunile ulterioare care trebuiesc întreprinse și se va strădui să fie prezent în cadrul castingului, cunoștinței cu probele și barierele la repetiții și în zilele de competiție. În caz de imposibilitate, participantul va anunța organizatorul despre acest lucru prin email info@gladiatorchallenge.md sau la telefonul 079223334.
10.3. În caz că participantul nu va anunța organizatorul despre faptul că va fi lipsă de la competiție, acesta poate fi descalificat și lipsit de dreptul de a mai participa vreodată în competiția Gladiator Challenge Moldova.
11. Exonerarea de răspundere
11.1. Organizatorul nu este responsabil pentru pierderea, furtul sau deteriorarea bunurilor personale ale participantului în timpul evenimentului.
11.2. Participantul recunoaște și acceptă că evenimentul poate implica riscuri fizice și că participarea se face pe propria răspundere.
11.3. Organizatorul nu va fi responsabil pentru vătămări corporale, accidente sau deces survenite în timpul competiției, participantul asumându-și în întregime riscurile asociate participării.
11.4. Organizatorul nu va fi responsabil pentru amânarea, anularea sau modificarea evenimentului din cauze de forță majoră (ex: dezastre naturale, epidemii, conflicte etc.).
11.5. Organizatorul își asumă dreptul de a modifica probele competiției fără a anunța participanții despre acest lucru inclusiv și în timpul competiției.
12. Litigii
12.1. Orice litigiu, controversă sau revendicare rezultată din sau în legătură cu acești Termeni și condiții sau cu privire la Eveniment va fi supus jurisdicției exclusive a instanțelor competente din Republica Moldova.
12.2. Orice reclamație cu privire la organizarea competiției trebuie adresată organizatorului în scris, în termen de 3 zile de la finalizarea evenimentului. Orice dispută va fi soluționată prin mediere, iar în caz de neînțelegere, va fi adusă în fața instanțelor competente din jurisdicția organizatorului.
13. Voting și Favoritul publicului
13.1. Pe site-ul www.gladiatorchallenge.md va fi organizat un vot online unde publicul va putea să-și exprime preferințele pentru participanții favoriți. Orice încercare de fraudare sau atacuri cibernetice asupra site-ului deținut de organizator poate duce la descalificarea imediată a participantului implicat. De asemenea, publicul va avea posibilitatea de a cumpăra voturi online pentru a-și susține favoriții.
13.2. Câștigătorul votului online va fi declarat Favoritul Publicului. Acesta va beneficia de un privilegiu special în cadrul competiției, de exemplu având dreptul de a alege concurentul cu care va intra într-una dintre probe. Detaliile suplimentare despre acest privilegiu vor fi oferite în cadrul prezentării probelor.
13.3. Acceptând acești termeni și condiții, sunteți de acord că puteți fi selectat să concurați împotriva Favoritului Publicului în una dintre probe, conform regulilor stabilite de organizatori.
13.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica autenticitatea voturilor și de a anula orice vot considerat suspect sau obținut prin mijloace corespunzătoare.
13.5. Votarea online va fi deschisă pe o perioadă specificată de organizatori, iar orice modificări sau actualizări ale perioadei de votare vor fi anunțate pe site-ul oficial al competiției.
13.6. Favoritul Publicului va fi anunțat înainte de începerea probelor finale, iar toate deciziile organizatorului în legătură cu procesul de votare și alegerea favoritului vor fi definitive și obligatorii.
14. Dispoziții finale
14.1. Acești Termeni și condiții constituie întregul acord între Organizator și participanții cu privire la participarea la Eveniment și înlocuiesc orice altă înțelegere sau acord anterior referitoare la acest subiect.
14.2. Dacă oricare dintre prevederile acestor Termeni și condiții este considerată nevalidă sau inaplicabilă, celelalte prevederi vor rămâne în vigoare.
14.3. Nerespectarea sau neexercitarea de către Organizator a drepturilor sau prevederilor din acești Termeni și condiții nu va constitui o renunțare la aceste drepturi sau prevederi.
15. Acceptarea termenilor și condițiilor
15.1. Prin depunerea cererii de participare, participantul confirmă că a citit, înțeles și acceptat acești Termeni și condiții.
15.2. Participantul își asumă responsabilitatea de a respecta toate prevederile acestui document și înțelege că nerespectarea acestora poate duce la excluderea sa din eveniment.
15.3. Utilizatorii sunt responsabili să revizuiască periodic termenii și condițiile pentru a fi la curent cu eventualele modificări.
16. Contact
16.1. Pentru orice întrebări sau clarificări legate de acești Termeni și condiții, participanții pot contacta Organizatorul la adresa de email info@gladiatorchallenge.md sau la telefonul 079223334.